Badania histopatologiczne – na czym polegają i kiedy są wykonywane?

dlaczego warto robić badania histopatologiczne

Histopatologia jest działem patomorfologii, który zajmuje się badaniem i rozpoznawaniem procesów zachodzących w tkankach  i komórkach organizmu. Dziś w zasadzie trudno wyobrazić sobie możliwość postawienia diagnozy, gdyby nie istniały badania histopatologiczne. Niemożliwym byłoby rozpoznawanie wielu chorób, a – co za tym idzie – skuteczne ich leczenie.

Trudno jest wskazać inny rodzaj badań umożliwiający przestrzenną i tak dokładna ocenę zmian, które pojawiły się w tkankach poddanych badaniom. Tak precyzyjne rozpoznanie ma fundamentalne znacznie przede wszystkim w diagnostyce onkologicznej.

Pozwala ono rozróżnić zmiany nowotworowe złośliwe od zmian o charakterze niezłośliwym. Precyzyjnie określa się też zmiany zwyrodnieniowe i zapalne, umożliwiając w ten sposób dobranie najlepszych sposobów leczenia. Badania histopatologiczne wykorzystywane są także medycynie sądowej, ponieważ pozwalają na ustalenie bezspornej przyczyny zgonu.

Co to są badania histopatologiczne?

Pobrany z ciała pacjenta materiał tkankowy poddawany jest badaniu mikroskopowemu i ten rodzaj badania nazywany jest właśnie badaniem histopatologicznym. Przed ostateczną oceną pod mikroskopem, pobrana tkanka zostaje poddana specjalnemu przygotowaniu. W zależności od celu badania można ją utrwalać, odpowiednio wybarwiać, co daje możliwość dokładnego zbadania jej struktury, a także porównania jej  z sąsiadującą, zdrową tkanką.

Pobieranie materiału do badania

Ocena histopatologiczna wykonywana jest na podstawie pobranego materiału do badań, a pobiera się go według różnych procedur, które są uzależnione od umiejscowienia podejrzanego obszaru. Tkanki można pobrać za pomocą cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej lub biopsji gruboigłowej.

Pierwszy rodzaj biopsji wykorzystuje się wówczas, gdy rozpoznać należy drobne zmiany, które zlokalizowane są w piersi, tarczycy, w węzłach chłonnych lub w śliniankach. Tego rodzaju biopsję wykonuje się po nadzorem aparatu USG lub mammografu.

Biopsję gruboigłową wykonuje się wówczas, gdy badaniu mają być poddane zmiany zlokalizowane na przykład w nerkach, wątrobie lub w prostacie. Dzięki takiemu pobieraniu materiału tkankowego można ustalić także, czy w tkance występują antygeny, a także na tej podstawie sprawdza się skuteczność danego leku na konkretną zmianę chorobową.

Biopsję wiertarkową wykonuje się wówczas, gdy materiał tkankowy musi zostać pobrany z fragmentów kości, a biopsję otwartą w sytuacjach, gdy trzeba pobrać większy fragment guza lub nawet całość. Ten rodzaj biopsji wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym.

Najkrócej ocenia się materiał tkankowy pobierany śródoperacyjnie, w czasie tak zwanej biopsji śródoperacyjnej. Lekarz, który przeprowadza operację, dostaje informację o charakterze zmienionej chorobowo tkanki w ciągu 20 minut i ma możliwość decydowania na bieżąco o zakresie przeprowadzanego zabiegu. Ocena histopatologiczna często ma kluczowe znaczenie w takich sytuacjach.

Biopsja skóry to nic innego jak pobieranie wycinka z miejsca podejrzanego o zmiany chorobowe. Pobrany materiał i jego badanie umożliwia zdiagnozowanie ewentualnych zmian nowotworowych zlokalizowanych właśnie w skórze lub wykrycie innych chorób skórnych.

Wskazania do badania histopatologicznego

Lekarz zleca wykonanie badania histopatologicznego po tym, jak w trakcie badań zaniepokoi go jakiś fragment tkanki. Najczęściej taka podejrzana tkanka zostaje zidentyfikowana w czasie badania USG, w czasie tomografii komputerowej, mammografii lub rezonansu magnetycznego.

Często też tak się zdarza w momencie wykonywania kolonoskopii lub gastroskopii, ale tu materiał do badania pobiera się już w czasie trwania badania.

Wymienione badania jedynie potwierdzają zmiany w wyglądzie tkanki. Natomiast konkretną odpowiedź o rodzaju zmian, stopniu zaawansowania choroby może dać tylko badanie histopatologiczne.

Comments

comments

Opublikowane przez dermo expert. Data publikacji:

REKLAMA

Copyright©2019 dermo.expert
All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.