Leczenie biologiczne łuszczycy

Leki biologiczne to leki nowej generacji, uzyskiwane wskutek stosowania metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Leki biologiczne mają w składzie białka uzyskane właśnie dzięki tym technikom, pochodzące z żywych komórek.

Leki biologiczne na łuszczycę są nadzieją dla osób przewlekle chorych, od lat zmagających się z tym problemem. Jak wygląda leczenie biologiczne łuszczycy? Z czym się wiąże i jakie ma przeciwwskazania?

Ostatnia dekada przyniosła ogromny postęp w dziedzinie stosowania leków biologicznych na łuszczycę, nawet w jej ciężkich przypadkach. Podobnie preparaty te są nadzieją dla osób chorych na łuszczycowe zapalenie stawów. Leki biologiczne, według ostatnich doświadczeń klinicznych, szybciej działają, charakteryzują się większą skutecznością i bezpieczeństwem stosowania w porównaniu z dotychczasowymi lekami wykorzystywanymi w terapii łuszczycy.

Łuszczyca: leki biologiczne – jak działają?

Leczenie biologiczne oparte jest na zastosowaniu lekarstw wykorzystujących naturalne związki biologiczne lub mechanizmy przebiegające w ludzkim organizmie. Celem jest osiągnięcie odpowiednio silnej reakcji organizmu.

Mówiąc prościej, leki biologiczne naśladują działanie niektórych białek naturalnie występujących w organizmie, mogą także zmieniać działanie receptorów komórkowych. Dzięki temu uwrażliwiają komórki lub wyciszają ich reakcję na różne substancje.

Celują dokładnie w źródło problemu na poziomie komórkowym. Leki biologiczne działają szybko i są skuteczne. Co więcej, nie wykazują toksyczności narządowej oraz rzadko prowadzą do pojawienia się działań niepożądanych.

Łuszczyca: leczenie biologiczne – dla kogo?

Leki biologiczne na łuszczycę to osiągnięcie ostatnich lat. Biologiczne leczenie łuszczycy zrewolucjonizowało możliwe sposoby terapii i znacznie poprawiło jakość życia pacjentów, szczególnie osób w starszym wieku. Biologiczny lek na łuszczycę może być stosowany we wczesnych stadiach choroby, co pozwala zapobiec rozwojowi zespołu metabolicznego. Przede wszystkim jednak tego rodzaju terapia jest kierowana do chorych z ciężką postacią łuszczycy zwykłej.

Wśród innych wskazań do leczenia biologicznego łuszczycy wymienia się wystąpienie działań niepożądanych w dotychczasowym leczeniu, nietolerancję lub nieskuteczność leków systemowych. Podobnie jeśli diagnostyka wykaże przeciwwskazania do wykorzystania innych sposobów leczenia systemowego.

Pacjenci z chorobą wieńcową, otyłością, hiperlipidemią oraz z nadciśnieniem tętniczym także są w grupie chorych kierowanych na leczenie biologiczne. Przyczyną jest fakt, że to choroby współistniejące, których przebieg może być pogarszany przez łuszczycę.

Terapia biologiczna w leczeniu łuszczycy – jakie leki?

Leki biologiczne w łuszczycy to przede wszystkim inhibitory TNF-α (etanercept, infliksymab, certolizumab, adalimumab, golimumab). Wykorzystuje się je także z dużym powodzeniem w łuszczycowym zapaleniu stawów. Wskazaniem do stosowania inhibitorów TNF-α są dolegliwości stawowe o dużym nasileniu, w przebiegu z bólem, zniekształceniem stawów, obrzękiem.

Inne grupy leków biologicznych wykorzystywanych w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów to: inhibitory rodziny kinaz Janus – JAK, leki blokujące podjednostkę p40 IL-12/IL-23, blokery receptora IL-6, przeciwciała skierowane przeciw IL-17A, leki hamujące aktywację komórek T – anti-LFA-1 i 3. Niektóre spośród tych leków wciąż są na etapie badań klinicznych i nie są dopuszczone do wykorzystania w terapii.

Czy leczenie biologiczne łuszczycy ma działania niepożądane?

Choć to metoda bezpieczna i o dużej skuteczności, to u pacjentów mogą pojawić się działania niepożądane leczenia biologicznego. To przede wszystkim reakcje alergiczne i objawy grypopodobne. Stosowanie leku biologicznego na łuszczycę zwiększa ryzyko gruźlicy oraz rozwoju zakażenia niektórymi bakteriami (np. Listeria czy Histoplasma).

U pacjentów leczonych terapią biologiczną może rozwinąć się zespół objawów toczniopodobnych. Są oni także narażeni, choć w niewielkim stopniu, na rozwój nowotworów złośliwych (np. chłoniaków).

Comments

comments

Opublikowane przez dermo expert. Data publikacji:

REKLAMA

Copyright©2021 dermo.expert
All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.